ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ Α.Ε.
7 Απριλίου 2017 - 9:03, by , in Συνεργάτες, Comments off

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1968 και από το 1981 μέχρι σήμερα λειτουργεί με την επωνυμία ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ Α.Ε. και ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. πραγματοποιώντας εκατοντάδες εργασίες με απόλυτη επιτυχία για ένα ευρύ φάσμα πελατών (Ελληνικό Δημόσιο, ΔΕΚΟ, Τεχνικές – Κατασκευαστικές εταιρείες, Διυλιστήρια, Ναυτιλιακές Εταιρείες και Αιολικά Πάρκα). Η επιτυχία και η συνέπεια στις εργασίες μας έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται το πελατολόγιο μας με σταθερό ρυθμό και επίσης να προσελκύει εταιρείες του εξωτερικού.

Η εμπειρία που έχουμε συλλέξει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και κυρίως διότι οι εργασίες μας είναι περίπλοκες, έχουν κάνει την εταιρεία, τους ανθρώπους της κυρίως, ικανούς να δίνουν λύσεις. Αυτή η πολυετής γνώση και ο επαγγελματισμός μας, είναι το αποτέλεσμα δύο παραμέτρων που δίνουν τον ορισμό της ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ Α.Ε. και της ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. με κεφαλαία γράμματα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Μερικά από τα πεδία στα οποία δραστηριοποιούμαστε είναι η ανυψώση και η μεταφορά βαρέων φορτίων, η συναρμολόγηση και η συντήρηση ανεμογεννητριών και εναλλακτικές μέθοδοι ανύψωσης.

Σήμερα στις διάφορες εταιρείες του συνόλου της ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ απασχολούνται περίπου 95 άτομα. Οι χειριστές των μηχανημάτων έργου αλλά και οι οδηγοί των φορτηγών μας διακρίνονται από την επαγγελματική τους κατάρτιση, διαθέτουν όλοι ανεξαιρέτως όλα τα απαραίτητα από το νόμο έγγραφα, έχουν πολύχρονη εμπειρία και επίσης εκπαιδεύονται από την εταιρεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας που αφορούν τις εργασίες τους. Όλοι οι εργαζόμενοι που εργάζονται ή και εμπλέκονται στις ανεγέρσεις ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που εμπλέκεται η εταιρείας μας, είναι εκτός από γνώστες του αντικειμένου εργασιών, και εκπαιδευμένοι για τους κινδύνους και μέτρα ασφαλείας των δραστηριοτήτων τους. Σε όλους τους εργαζόμενους δίνονται τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής και Συλλογικής Προστασίας που καθορίζονται από τον νόμο αλλά και από τις εκτιμήσεις κινδύνου που έχουν εκπονηθεί.

Όλα τα μηχανήματα έργου, φορτηγά, νταλίκες και ανυψωτικά μέσα που διαθέτει η εταιρεία μας είναι σε άριστη κατάσταση, επιθεωρούνται τακτικά και πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Comments are closed here.